مقالات


اخذ ایزو

اخذ ﺍﯾﺰﻭ 9000 ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ اخذ ایزو ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ

ادامه مطلب

آمادگی درمقابل زمین لرزه

استانداردها و دستورالعمل های ساختمانی پس از حادثه زمین لرزه خلیج هاک نیوزیلند در سال 1931 بسیار سخت گیرانه تر محک زده می شوند. در چهارم سپتامبر 2010، کانتربوری با بزرگترین فاجعه طبیعی خود مواجه شد، که بیشترین خسارت مالی و هزینه را در تاریخ آن کشور در بر داشت. استانداردهای نیوزیلند شکل گرفتند تا تضمین کنند زلزله های آتی باعث خسارات شدید جانی و مالی نمی شوند.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 22000 (بخش دو)

یکی از تفاوت های بین HACCP و ایزو 22000 تاکید استاندارد ایزو بر استفاده از برنامه های پیش نیاز (PRPs) است. PRP ها عوامل کنترلی عمومی هستند که توسط شرکت های غذایی به منظور حفظ شرایط بهداشتی در محیط فرآوری استفاده می شوند

ادامه مطلب

اخذ ایزو 22000 (بخش یک)

ایزو 22000 با بکار گیری HACCP و سایر برنامه های پیشگیرانه ایمنی غذایی را تضمین کرده و درواقع فراتر از یک سیستم مدیریت کیفیت عمل می کند.

در سال های اخیر شواهد بارزی به وجود آمده که نشان می دهد کنترل ایمنی و بهداشت غذایی امری حیاتی است. گزارشات اخیر رسانه ها از ناکارآمدی زنجیره های تامین و به خطر افتادن سلامت و ایمنی مشتریان خبر داده اند. این مشکلات پی در پی و مسئله ایمنی مصرف کننده نیاز به یک ابزار کمکی برای کاهش و از بین بردن ریسک ها را ضروری می سازد.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 10002

استاندارد مدیریت شکایات به انواع سازمان ها در شناسایی، مدیریت و رسیدگی موفق به شکایات کمک می کند. شکایاتی از قبیل موارد زیر:

کیفیت ضعیف خدمات، رسیدگی ناشایست به شکایات، ایجاد ارتباط ضعیف قبل و حین روند رسیدگی به شکایت.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 20815

ایزو 20815 معرفی کننده مفهوم تضمین محصول در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی، استخراج، فرآوری و انتقال منابع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایزو 20815 تاسیسات و فعالیت های ابتدایی (شامل فعالیت های زیر دریا)، میانی و نهایی را پوشش می دهد. این ایزو بر روی تضمین محصولات نفتی و گازی، فرآوری و فعالیت های مربوطه تمرکز می کند و تحلیل قابلیت اعتماد و نگهداری اجزای آنرا تحت پوشش قرار می دهد.

ایزو 20815 برای مدیریت نظام مند، برنامه ریزی موثر، اجرا و استفاده از تضمین محصول پروسه ها، فعالیت ها، الزامات و خط مشی هایی فراهم می سازد. این کار برای حصول راه حل های کم هزینه در طول چرخه یک پروژه توسعه سرمایه که حول محور این عوامل اصلی ساختار بندی شده است انجام می شود: مدیریت تضمین محصول به جهت اقتصاد بهینه تاسیسات در تمام فاز های چرخه زمانی آن، و همچنین در نظر گرفتن موانع که از بهداشت، ایمنی، محیط زیست، فاکتور های کیفیتی و انسانی برخاسته؛ برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی فناوری قابلیت اعتماد؛ کاربرد قابلیت اعتماد و نگهداری داده ها؛ و طراحی بر اساس قابلیت اعتماد و ارتقا عملکرد.

ادامه مطلب

اخذ ایزو 20815

ایزو 20815 معرفی کننده مفهوم تضمین محصول در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی، استخراج، فرآوری و انتقال منابع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایزو 20815 تاسیسات و فعالیت های ابتدایی (شامل فعالیت های زیر دریا)، میانی و نهایی را پوشش می دهد. این ایزو بر روی تضمین محصولات نفتی و گازی، فرآوری و فعالیت های مربوطه تمرکز می کند و تحلیل قابلیت اعتماد و نگهداری اجزای آنرا تحت پوشش قرار می دهد.

ایزو 20815 برای مدیریت نظام مند، برنامه ریزی موثر، اجرا و استفاده از تضمین محصول پروسه ها، فعالیت ها، الزامات و خط مشی هایی فراهم می سازد. این کار برای حصول راه حل های کم هزینه در طول چرخه یک پروژه توسعه سرمایه که حول محور این عوامل اصلی ساختار بندی شده است انجام می شود: مدیریت تضمین محصول به جهت اقتصاد بهینه تاسیسات در تمام فاز های چرخه زمانی آن، و همچنین در نظر گرفتن موانع که از بهداشت، ایمنی، محیط زیست، فاکتور های کیفیتی و انسانی برخاسته؛ برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی فناوری قابلیت اعتماد؛ کاربرد قابلیت اعتماد و نگهداری داده ها؛ و طراحی بر اساس قابلیت اعتماد و ارتقا عملکرد.

ادامه مطلب

الزامات ایزو 9001 (بخش 2)

اجازه دهید به عقب برگردیم و ببینیم تا کنون چه آموخته ایم. بند 4 استاندارد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و کنترل مستندات بود، بند پنجم استاندارد به مسئولیت مدیریت می پرداخت، و بند شش به مدیریت منابع می پرداخت. بند 7 راجع به تحقق محصول است، کلمه تحقق در اینجا به معنی ساخت یک محصول یا ارائه یک خدمت است، اجازه دهید در اینجا درباره صرف نظرها صحبت کنیم که در ابتدای بحث به آن پرداختیم، استاندارد اجازه صرف نظر از الزامات را می دهد اما این صرف نظرها محدود به موارد ذکر شده در بند 7 هستند تا آنجا که بر توانایی و مسئولیت سازمان در تامین محصول مطابق با الزامات قانونی و مشتری صدمه نزند.

ادامه مطلب

الزامات ایزو 9001 (بخش 1)

اگر به تاریخچه استاندارد ایزو 9001 نگاهی بی اندازیم اولین بار در سال 1987 و بعداز آن در سال 1994، 2000 و در نهایت در سال 2008 اصلاح و تجدید چاپ گردید.

در این مبحث شما با الزامات ایزو 9001:2008 آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

عایق صوتی در ساختمان (بخش دوم)

بدون روشهای سنجش استاندارد موجود در ایزو 140 هیچ گونه کنترلی بر موضوع عایق بندی صوتی ممکن نخواهد بود. تولیدکنندگان خواهان راهکارهای سنجش پذیرفته شده اند، این راهکارها نتایجی را در بر دارد که به آسانی با سایر نتایج قابل مقایسه خواهد بود. این امر باعث روانی بازار می شود، و تولید کنندگان را قادر می سازد بر ارتقای محصولات خود تمرکز کنند.

ادامه مطلب

عایق صوتی در ساختمان – ایزو 140 (بخش اول)

آکوستیک ساختمان موضوعی مهم برای حفظ آسایش و سلامت ما و افراد اطراف ما است. در بسیاری از کشورها بحث عایق بندی صوتی مورد توجه و پیگیری عموم مردم است. عدوم وجود عایق در برابر اصوات هزینه جبران ناپذیری برای سلامت به همراه دارد.

ادامه مطلب

استاندارد ایزو 27001

تا پایان سال 2008 بیش از 9000 گواهینامه ایزو 27001 (فناوری اطلاعات – تکنیک های امنیتی – سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات – الزامات) در 82 کشور صادر گردیده، که این یک افزایش 20 درصدی را نسبت به سال قبل آن نشان می دهد.

ادامه مطلب

ایزو 9001 و آزمون سازی

مرکز آزمون مدارس در فرانسه (Maison des Examens) با پیاده سازی ایزو 9001 در پروسه های خود نوآوری و فرهنگسازی تازه ای در سیستم پدید آورده.

ادامه مطلب


آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا